Mata kokosowa, biodegradowalna, na skarpy, jutowa, słomiana, eko-maty, ekomat, ekologiczna, na skarpy, biomaty,

Poprawny CSS!


EkoMata kokosowa, jutowa, słomiana
biodegradowalna


  Geowłóknina


Geosiatka


Geotkanina


Geokrata


Mata
przestrzenna


Mata z siatką stalową


Biowłóknina


  Ekomata
Kratka parkingowa


Geomembrana HDPE


Geomem kubełkowa
Gabiony, kosze

Kocie oczka

o geowłókninie na smartfonie

O (nie)używaniu ciasteczek przez serwis.

© Surobud

Ekomata kokosowa na skarpy. Maty antyerozyjne.

Eko maty
Stabilizacja, zazielenianie skarp

MATA = EKO MATA = BIOMATA, biomaty z włókien pochodzenia naturalnego

to biodegradowalna mata przeciwerozyjna.

Biomata na skarpę - warstwa z włókien pochodzenia naturalnego. Mata kokosowa, biomaty jutowe, słomiane - czasowo wzmacniają powierzchnię skarp i wspomagają wzrost roślin, ulegają naturalnemu rozkładowi po swoim okresie trwałości. Zarówno tkaniny jak i maty antyerozyjne wykonane są z naturalnych włókien ulegających biodegradacji. W miarę upływu czasu, rośliny swym systemem korzeniowym wzmacniają podłoże przejmując rolę biomaty. Maty z naturalnych surowców ulegając biodegradacji użyźniają glebę. Biomaty są zalecane do stosowania na gruntach niespoistych lub mało spoistych, kamienistych, torfach i namułach organicznych, piaskach, żwirach, czy tłuczniach.

Mata antyerozyjna, ekosiatkaSiatki kokosowe i jutowe są tkane z pojedyńczych włókien, przeplatane następnie w formie siatki.

Mata antyerozyjna, tkana siatka  jutowaMaty są formowane z luźnych włókien naturalnych, przeplatane fotodegradowalną przędzą i wzmacniane siatką z włókien naturalnych lub PP.

  Zobacz ~ jutowa  

Maty jutowe

Przystępna cena siatki i maty. Stosowane są do ochrony skarp o nachyleniu do 70°. Użycie tkaniny albo maty antyerozyjnej zapobiega erozji skarp oraz zapewnia wzrost roślinności podczas ich początkowego ukorzenienia. Zabezpieczone nasypy oraz brzegi rzek przy pomocy biomat zapewniają ochronę lica skarp przed wiatrem oraz przed spływem wody opadowej.

Mata słomiano kokosowa

Zobacz - geomata antyerozyjna, przestrzenna, która nie ulega biodegradacji wykonana z PP Mata przestrzenna.

Przykładowe zdjęcia z S8:

Mata kokosowa

w 100% kokos, z obustronną geosiatką PP i perforowaną folią PE, (jeden z kontraktów na S8)

  maty kokosowe z obustronną siatką PP i folią PE   maty kokosowe z obustronną siatką PP i folią PE   maty kokosowe z obustronną siatką PP i folią PE
Inne ekomatyRodzaj Gruntu Największe ziarno
Kąt nachylenia skarpy
[µm] 10 ͦ 20 ͦ 30 ͦ 40 ͦ 50 ͦ 60 ͦ 70 ͦ
Grunty organiczne
S 100 SK 50 SK 70 K 100 KGW 400 KGW 900 KGW 900
torf KGW 700
Grunty niespoiste, 50 SK 50 SK 70 K 100 K 100 KGW 700 KGW 900 KGW 900
wydmy, piasek rzeczny
Grunty kamieniste 200 SK 50 SK 70 K 100 KGW 400 KGW 700 KGW 900 KGW 900
otoczaki KGW 700 KGW 900
Grunty średniospoiste 50 SK 50 K 100 KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 900 KGW 900
glina piaszczysta SK 70 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900
Grunty średniospoiste 200 SK 50 SK 70 KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 900 KGW 900
glina piaszczysta, żwir SK 70 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900
Grunty spoiste, piasek gliniasty 50 SK 70 K 100 KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 900 KGW 900
twardoplastyczne iły, gliniaste K 100 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900
Grunty spoiste 200 K 100 K 100 KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 900 KGW 900
glina + żwir KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900
Grunty twardoplastyczne, iły 50 K 100 K 100 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900 KGW 900
lessy, torfy, pyły KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 900
Grunty zagęszczone, nasyp niekontrolowany, 200 K 100 KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900 KGW 900
żwiry, otoczaki SM 800 SM 800 KGW 700 SM 800 KGW 900 SM 800 SM 800


KGW 700

Skały dużej / małej
KGW 400 KGW 400 KGW 700 KGW 700 KGW 900 KGW 900
wytrzymałości
SM 600 SM 600 SM 600 SM 600 KGW 900 SM 800 SM 800


SM 800
. . .
Skarpa - pochyła ściana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zależnym od jakości gruntu.

Rów - otwarty wykop, składający się ze skarp i dna, który zbiera i odprowadza wodę.

Umocnienie skarp - trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa drogowego w celu ochrony przed erozją.

Humus - ziemia urodzajna - ziemia roślinna, zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1 : 2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek, do mocowania zaleca się używać kołków.

kołki drewniane.   Szpilki stalowe od fi 6 do 20 mm

kołki drewniane
niżej
Szpilki stalowe

 

Na wielu skarpach można stosować biowłókninę

Do wzmacniania i stabilizacji skarp stosuje się również

Geomata przestrzenna PP, nie ulegająca biodegradacji
Lub
Geomata komórkowa z HDPE - nie ulega biodegradacji
Lub
Materace gabionowe
Lub
Geomata przestrzenna (polipropylen) zbrojona geosiatką stalową

 

GEOFORTDrefonPolyfeltTyparFibertexBonar

GeonHydrotexBarbidren Bonar Canvalan

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.